Kunst, Råderum, Astrid Krogh

”GRYN”MØLLEN

Udsmykningsværket ”GRYN”MØLLEN er lavet af kunstner Astrid Krogh, og er komponeret som to halve møllesten på henholdsvis en facade og i belægningen i havnefronten, som en reference til at der netop der, var placeret et stort og sagnomspunden pakhus også kaldet Grynmøllen. Navnet refererer til den tid, hvor der i bygningen blev malet gryn til flådens folk.

Historien forbinder os som mennesker gennem tid og sted. Det er i kraft af fortællinger og erindringer om vores fortid, at vi som individer og grupper kan orientere os mod fremtiden. Selv da den oprindelige grynmøllebygning i 1779 nedbrændte, fortsatte man med at kalde den nye bygning for ”Den gamle Grynmølle”.

I den oprindelige grynmølles ”hjerte” lå to sten, hvoraf den ene ”liggeren”, også kaldet understenen, lå fast, mens den anden ”løberen”, eller overstenen, blev drevet rundt. Stenene var billet – det vil sige, at der var hugget stråler i deres overflade. Når stenene kørte mod hinanden virkede strålerne som sakse, der skar kornet i stykker. Værket består af 2 halve møllesten, der er som trillet ud af stedets historie og placeret ved Strandgade 29’s to indgange: dels ved hovedindgangen på Strandgade, dels ud mod havnefronten.

”Liggeren” er nu placeret i belægningen ud mod vandet. Her danner den en slags opholdstorv omkranset af en bænk i mursten. Farverne på klinkerne mimer bygningens farvesprog og danner hermed naturlige tilhørsforhold til bygningen Strandgade 29.

”Løberen” drejer med lyset på bygningens facade ud mod kanalen ved Strandgade. Den består af guld lagt direkte på mursten. Det taktile gyldne kunstværk spiller med dagslyset og mimer den strålende sol. Hermed hilser ”GRYN”MØLLEN de forbipasserende med lyset, og ”GRYN”MØLLEN bringer, via sit gyldne ydre, solens varme frem – også på skyggefulde og kolde vinterdage.

Udsmykningen ”GRYN”MØLLEN formidler kunsten både til de ansatte i Finanstilsynet – de daglige vogtere af landets ”gryn” – samt de mange forbipasserende på både Strandgade 29 og på pladsen ud mod havneløbet.


Værk"GRYN"MØLLEN, 2023KunstnerAstrid KroghKundeBygningsstyrelsen PartnerLavet til FinanstilsynetOpgaveKunstfaglig rådgiver for Statens Kunstfond og BYGSTFotoTorben Eskerod

Flere projekter

Kontakt Råderum

charlotte@raaderum.com+45 51 51 19 51

Charlotte har siden 1999 kurateret, udviklet og organiseret samtidskunstudstillinger, seminarer og andre kunstprojekter i Danmark såvel som i udlandet. I 2008 tog hun initiativ til Råderum med det formål at udvide, udfordre og sprænge de konventionelle rammer for kunst.