Om Råderum

Råderum er et kunstfagligt konsulentfirma, der rådgiver, producerer og forankrer stedsspecifik kunst. Råderum opstod i 2008 med det formål at udvide, udfordre og sprænge de konventionelle rammer for kunst. Vi samarbejder derfor med mange forskellige aktører på projekter, der eksempelvis involverer kommuner, bygherrer, arkitekter, boligforeninger og kunstbegivenheder.

Vores fokus er at give plads til kunsten som et vidensfelt, der kan være med til at skabe forandring, i såvel det nære hverdagsliv som i større strukturelle sammenhænge. I vores strategiske arbejde, gør vi os altid umage med at skabe gode processer fra start til slut for alle involverede, da vi kender værdien af at få mange aktører til at trække i samme retning.

Charlotte Bagger Brandt

Direktør, kurator og kunstrådgiver

Charlotte Bagger Brandt har mangeårig erfaring som kurator, debattør, foredragsholder, moderator, kunstrådgiver, udvikler og facilitator i det kunstneriske og kulturelle felt. Hun har et internationalt netværk og har gennem årene specialiseret sig i at levere både stedspecifikke produktioner og strategiske input gennem eksempelvis byudviklingsprojekter, udstillinger og events i både ind- og udland. Charlotte faciliterer med stor kompetence samtaler på tværs af interessenter og skaber nye fællesskaber, synergier og fremdrift. Hun fungerer som kunstfaglig rådgiver for Statens Kunstfond, for forskellige kunstorganisationer samt for private bygherrer. Hun sidder i adskillige bestyrelser i kunstlivet og er mentor for yngre billedkunstnere.

charlotte@raaderum.com
+45 51 51 19 51