Kunst, der forbinder sted, mennesker og historier

Råderum tilbyder kunstfaglig rådgivning og arbejder med strategi, forankring og udførsel af stedsspecifik kunst. Vi faciliterer dialog, processer og værkproduktion steder, hvor kunsten skal forbedre og forandre byrum, bygninger og landskab. Vi er specialister i at anvende kunst som redskab til at forandre adfærd mellem mennesker og tilbyde nye måder at møde hinanden og omgivelserne på. For os er det en kerneværdi, at den kunstneriske viden kommer i spil uden for museerne og skaber værdi i de sociale rum og landskaber, vi til dagligt bevæger os rundt i. Råderum tilbyder kunstrådgivning over hele landet og vi har her på siden samlet et udvalg af projekter.

Se udvalgte projekter

Kunstfaglig rådgiver

Charlotte Bagger Brandt er stifter og direktør for Råderum. Charlotte har mangeårig erfaring som kurator, debattør, foredragsholder, moderator, kunstrådgiver, udvikler og facilitator i det kunstneriske og kulturelle felt.

Mere om Råderum og Charlotte Bagger Brandt

Aktuelt

Ringe Fængsel får nyt bygningsintegreret kunstværk

Amalie Jakobsen skaber nyt værk i forbindelse med tilbygningen af 100 nye cellepladser i Ringe Fængsel. Råderum er kunstrådgiver på projektet i regi af Statens Kunstfond og faciliterer processen omkring tilblivelsen af værket. Et enigt kunstudvalg mener, at værket giver bygningen liv og tilbyder samfundsaktuelle samtaler om den antropocæne tidsalder. 

Naturelementer, skulpturelle elementer, farver og lys, åbner op for fængslets arkitektoniske potentialer og skaber udkig i en bygning, der ellers udgør en lukket enhed. Amalie Jakobsen danner med værket en kunstnerisk opmærksomhed på menneskets og naturens ubrydelige forhold, og de faldgruber, men også de muligheder, der ligger i samspillet mellem de to. Gennem fire forskellige kunstneriske nedslag fremhæver værkerne, hvilken fantastisk og smuk natur vi lever i forbindelse med og gør samtidigt opmærksom på den indvirkning vi har på naturen.

Det ene nedslag, Man-Made, er et 75 meter langt vægrelief, der er placeret i en ny lang gang, som i sit monumentale udtryk danner et uendelighedsperspektiv. Værket er inspireret af minespor fra minemaskiner, som umiddelbart ligner en naturlig formgivning, men er en menneskeskabt konstruktion. På bygningens facade er der placeret tre vægrelieffer, Syntetiske Fossiler, der udgør støbninger af spiralspor fra minemaskiner og fremtoner som menneskelige fossiler. Indendørs hænger vægreliefferne, Pools, som er placeret flere steder og giver rummene liv med stærke syntetiske farver, inspireret af kunstigt skabte fordampningsdamme. Lysinstallationen, Fortidens Lys, består af grøn film med plantemotiver påsat loftsvinduer, som filtrerer det naturlige lys og tilfører et grønt indendørsmiljø. Værket gør opmærksom på planter, der er uddøet og bliver et vidnesbyrd om fortidens naturmiljø.


Råderum Kunstrådgiver Nivå Bymidte

Kunststrategi til Nivå Bymidte

Nivå Bymidte i Fredensborg Kommune står i de næste år overfor en ambitiøs forvandling, der skal understøtte et mere bæredygtigt hverdagsliv for alle i byen. I den forbindelse er Råderum inviteret ind som kunstrådgiver og skal sammen med byens kunst- og kulturaktører facilitere en proces, der munder ud i en kunststrategi. Strategien skal pege på  kunstens mulighedsrum i byen samt sørge for at der skabes synergi mellem arkitektur, byrum, borger og kunst.

Læs mere om Nivå Bymidte

Værkstedssamtaler

Charlotte Bagger Brandt er tiltrådt som mentor for kunstnere i BKF, der ønsker faglig kollegial sparring. I værkstedssamtalerne er det kunsten, udstillingen og værket, der er i centrum og oftest vil samtalen typisk bruges i forbindelse med en kommende udstilling eller til realisering af nye projekter. Kunstneren bestemmer selv, hvori processen der ønskes sparring; det kan være til afprøvning af de første idéer, midt i processen eller i installations- og ophængningsfasen. Vi glæder os til spændende og frugtbare samtaler.

Læs mere om projektet og de praktiske informationer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev