Profiler

Charlotte Bagger Brandt

Direktør og kurator

Charlotte Bagger Brandt har mangeårig erfaring som kurator, debattør, foredragsholder, moderator, udvikler og facilitator i det kunstneriske og kulturelle felt. Hun har et internationalt netværk og har gennem årene specialiseret sig i at levere både stedspecifikke produktioner og strategiske input gennem eksempelvis byudviklingsprojekter, udstillinger og events i både ind- og udland. Charlotte faciliterer med stor kompetence samtaler på tværs af interessenter og skaber nye fællesskaber, synergier og fremdrift. Hun fungerer som kunstfaglig rådgiver for Statens Kunstfond, for forskellige kunstorganisationer, samt for private bygherrer. Hun sidder i adskillige bestyrelser i kunstlivet og er mentor for yngre billedkunstnere.

charlotte@raaderum.com
+45 51 51 19 51

Charlotte Bagger Brandt

Direktør og kurator

Charlotte Bagger Brandt har mangeårig erfaring som kurator, debattør, foredragsholder, moderator, udvikler og facilitator i det kunstneriske og kulturelle felt. Hun har et internationalt netværk og har gennem årene specialiseret sig i at levere væsentlige strategiske input gennem eksempelvis byudviklingsprojekter, udstillinger og events samt via målrettede analyser og indsamling af viden i både ind- og udland. Charlotte faciliterer gerne samtaler på tværs af interesser og skaber nye fællesskaber og synergier. Hun fungerer som kunstfaglig rådgiver for Statens Kunstfond, for forskellige kunstorganisationer samt for private bygherrer. Hun sidder i adskillige bestyrelser i kunstlivet og er mentor for yngre billedkunstnere. Charlottes fokus er at give plads til kunsten som et vidensfelt, der kan være med til at skabe forandring, i såvel det nære hverdagsliv som i større strukturelle sammenhænge.

charlotte@raaderum.com
+45 51 51 19 51

Helene Buchhave Lind

Kuratorassistent

Helene er Cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet. Hos Råderum arbejder Helene med formidling, opdatering af web og sociale medier, ansøgninger og kurateringsopgaver, samt koordinering i forbindelse med kunstproduktioner.

helene@raaderum.com
+45 20 78 00 10

Helene Buchhave Lind

Kuratorassistent

Helene er Cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet. Hos Råderum arbejder Helene med formidling, opdatering af web og sociale medier, ansøgninger og kurateringsopgaver, samt koordinering i forbindelse med kunstproduktioner.

helene@raaderum.com
+45 20 78 00 10

Helene Buchhave Lind

Kuratorassistent

Helene er Cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet. Hos Råderum arbejder Helene med formidling, opdatering af web og sociale medier, ansøgninger og kurateringsopgaver, samt koordinering i forbindelse med kunstproduktioner.

helene@raaderum.com
+45 20 78 00 10

Helene Buchhave Lind

Kuratorassistent

Helene er Cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet. Hos Råderum arbejder Helene med formidling, opdatering af web og sociale medier, ansøgninger og kurateringsopgaver, samt koordinering i forbindelse med kunstproduktioner.

helene@raaderum.com
+45 20 78 00 10